ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபையின் 40 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா

 

The Religions Program held on 1st March in line with the health advice
on the occasion of the 40th anniversary of the Employees’ Trust Fund Board.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn